RÅDGIVENDE INGENIØR: PROSJEKTERING - BYGGESØKNADER - TEGNINGSMATERIELL

Rett ingeniør AS leverer ingeniør- og arkitektjenester til private og profesjonelle byggere i hele Norge. Tjenestene produseres på vårt eget kontor i Bergen. Vår faste timepris er kr. 990 inkl. mva. Oppdrag utføres også til fastpris.

Byggesøknader leveres til fastpris, fra kr. 9900 inkl. mva. Byggeledelse leveres til timepris eller fastpris.

Rett Ingeniør AS har ENOVA energirådgivere, og tilbyr energirådgiving til nettopris, kr. 5000.


Rett Ingeniør AS har ansvarsrett for uavhengig kontroll av våtrom

Rett Ingeniør AS er godkjent for verditaksering og tilstandsrapportering av boliger

Rett ingeniør AS strever etter å alltid finne SMARTE OG KOSTNADSEFFEKTIVE løsninger. Derfor har våre kunder lavere bygge- og prosjekteringskostnader.